Activiteiten voor de kinderen
Kinderkerk
Op zondagmorgen is er voor de kinderen van de basisschool kinderkerk. Elke week wordt er geknutseld of gekleurd met de kinderen. Dit alles aan de hand van een verhaal uit de Bijbel dat vooraf wordt voorgelezen. De kinderkerk gebruikt de methode ‘Vertel het maar’ als leidraad.

Voor de kinderen van de groepen 1, 2, 3 en 4 is er iedere zondag kinderkerk. Voor de kinderen van de groepen 5, 6 en 7 is dit om de week. Na de Schriftlezing zingen we een kinderlied en tijdens het naspel gaan de kinderen naar de kinderkerk. Tijdens de kinderkerk wordt gecollecteerd, net als in de kerk. Als er wordt gecollecteerd in de kerk, tijdens het laatste lied komen de kinderen terug in de kerk en nemen plaats op de eerst banken voorin de kerk voor het kindermoment.

Kinderdiensten
Twee keer per jaar wordt er een kinderdienst georganiseerd. Tijdens deze diensten staan de kinderen centraal. De schriftlezing en collecte wordt door een aantal kinderen verzorgd. De preek is afgestemd op de kinderen en voorin de kerk is er een decor wat past bij het Bijbelverhaal.

Medewerking aan de dienst wordt verleend door een Praise band, kinderkoor of kinderen die een muziekinstrument bespelen. Op woensdagmiddag voorafgaande aan de kinderdienst is er een gezellige middag voor alle kinderen van de basisschool. Er wordt gezongen, geknutseld, spelletjes gedaan rondom het Bijbelverhaal wat centraal zal staan tijdens de kinderdienst op zondagmorgen.

CJV
In Bruinisse is er al CJV sinds 1925!! De doelstelling van de CJV klinkt als volgt:
Jongeren op een gezellig eigentijdse manier in aanraking laten komen met het christelijke geloof en het hierbij behorende grotere sociale gevoel, om zodoende de onderlinge band tussen jongeren met uiteenlopende ideeën en meningen te versterken.

Maandag
19.00 tot 20.00 uur
   Rhode   meisjes groep 7/8
Dinsdag
19.00 tot 20.00 uur
   Kwakers   meisjes groep 5/6
Woensdag
18.30 tot 19.30 uur
   Mirjam   meisjes groep 3/4
Donderdag
18.30 tot 19.30 uur
   Benjamin   jongens groep 3/4/5
Vrijdag
19.00 tot 20.00 uur
   Daniël   jongens groep 6/7/8