Activiteiten voor de volwassenen

Bijbelkring
Elke maand komt de Bijbelkring bij elkaar om na te denken over een Bijbelgedeelte. Die Bijbel is trouwens wel de meest sterke tekst die de kerk in handen heeft. Daarom van harte uitgenodigd om met elkaar die tekst te ‘bestuderen’ en te kijken wat de relevantie daarvoor is voor Bru-enaren vandaag de dag. Iedereen is van harte welkom, trouw kerkganger of zoeker. Het mooie is namelijk dat op zoiets als een Bijbelkring al snel het onderscheid wegvalt wat betreft Bijbelkennis of geloofservaring. Als je met elkaar een tekst aandachtig leest, dan vallen je ineens dingen op die je anders nooit zijn opgevallen. Vaak juist door opmerkingen van anderen die zo’n tekstgedeelte (altijd) heel anders hebben gelezen.

Stel dat u heel graag wilt komen, maar ‘s avonds niet meer alleen over straat gaat, laat het ons dan weten. We kunnen dan misschien een creatieve oplossing bedenken voor vervoer. Het zijn telkens donderdagavonden, van 20.00 tot 22.00 uur. Vanaf 19.45 uur bent u van harte welkom voor koffie en thee in ontmoetingscentrum "Ichtus", naast de kerk.
Dus benieuwd naar de Bijbelkring,  kom dan zéker een keer kijken. Heb je een vraag over de Bijbelkring? Mail dan dominee Leo Moleonaar

De komende maanden is Bijbelkring op donderdagavonden 1 november en 6 december

Ook volgeling van Jezus Christus worden? Belijdeniscatechese.
Jezus Christus volgen, hoe doe je dat? Op zo’n vraag heb je niet zomaar een antwoord klaar. Volgeling van Jezus worden we niet van de een op de andere dag, daar gaat een heel proces aan vooraf. Een proces dat ergens begint. Niet bij jou maar bij Christus zelf. Bij het moment toen hij zijn Naam aan die van jou verbond, door het water van de heilige doop. Daar wordt de eerste stap gezet op de weg achter Jezus aan. En dat heeft alles te maken met het doen van belijdenis. Want het geheim van de doop is nog niet helemaal aan het licht gekomen zonder jouw antwoord.

Gedoopt zijn vraagt bewust en gelovig beamen van het grote mysterie van het met Jezus Christus begraven worden in zijn dood en daaruit weer opstaan, om een nieuw leven te beginnen. Bewust, gelovig én dankbaar beamen van dit geheim vraagt om goed onderricht. Tenslotte moet je toch weten tegen wie je ‘ja’ zegt. Belijdenis doen van je geloof, midden in de kring van volgelingen van Jezus, is een belangrijk moment in de navolging van onze Heer Jezus Christus. Daarom maken we ieder jaar, in september, een begin met de belijdeniscatechisatie. Nee, je hoeft geen doorwinterde leerling van Jezus te zijn. Dat vraagt immers een leven lang leren. De vraag aan jou is: durf je het aan?

Ten slotte nog iets: misschien bent u nog niet gedoopt en minder met de Bijbel en het christelijk geloof vertrouwd. Dat is geen probleem. Veeleer een extra argument voor een positief antwoord op Christus’ vraag: durf je met mij een eerste stap te wagen?

Voel je vrij om contact op te nemen met de dominee Leo Molenaar


H.V.G. Helpt Elkander  
De naam van onze vrouwenvereniging is “Helpt Elkander”. Deze is opgericht in 1947 door Ds. G.H.J. Marsman. Men vond het gezellig om eens in de 14 dagen als Hervormde Vrouwen bij elkaar te komen. De Bijbel werd geopend en men zong enkele psalmen en gezangen. Na de pauze werd er wat gebreid en voorgelezen. Tegenwoordig wordt het gedeelte na de pauze verzorgd door de leden, of er wordt een spreker uitgenodigd. Er komen allerlei onderwerpen aan de orde, zoals de zondagsrust, cultuur, mode en vorming, gezondheid en voedsel en hoe hier mee omte gaan.

Deze belangrijke onderwerpen worden met elkaar besproken en belicht vanuit de Bijbel. Ons uitgangspunt na zoveel jaren van bestaan is gebleven, de Bijbel als richtsnoer ook voor onze vereniging. Ook is er tijd voor ontspanning. In het voorjaar en najaar wordt er meestal iets bezocht om daarna nog gezamenlijk iets te eten , of buitenshuis. Ook wordt in mei of juni het jaarlijkse reisje gemaakt. Het bestuur bestaat uit 7 leden die erg actief zijn. Ieder seizoen proberen zij een gevarieerd programma te maken met voor elk wat wils. De vereniging telt ruim 40 leden. Joke Stouten-Bevelander is presidente.

Wilt u kennis maken met onze verenging dan bent u van harte welkom op de dinsdagavonden van 19.30 uur tot 21.30 uur (om de 14 dagen).