Opdrachten basiscatechese On Track
Les Onderwerp Doe opdracht
1 Kennismaken met de Bijbel Vraag thuis aan je huisgenoten: Wat vind jij/u het mooiste Bijbelverhaal of de mooiste Bijbeltekst?
2 Het goede begin, schepping Ga naar buiten en kijk om je heen. Maak een foto van wat jij “Tov” vindt in Gods schepping. Laat `m thuis zien en bedenk met elkaar wie God is als je hiernaar kijkt.
3 Goed mis, zondeval Luister zondag in de kerk goed naar de groet die de dominee aan het begin van de dienst uitspreekt. Bespreek thuis wat deze woorden te maken hebben met deze les.
4 Voor altijd verbonden, verbond Zet je doopdag op de kalender en vier `m! steek een (doop)kaars aan op je doopdag, eet wat lekkers, lees het Bijbelgedeelte van de doopdienst of jouw eigen dooptekst. Kies een mooi lied om God te danken voor Zijn trouw en liefde.
5 Bevrijd uit Egypte, uittocht De volgende les gaat over de Wet, lees deze thuis alvast met elkaar (Deuteronomium 5: 6-21). Onderstreep de teksten die over slavernij gaan.
6 Leven volgens Gods wil, leefregels Luister zondagochtend goed naar de Tien Geboden. Uit welk bijbelgedeelte worden ze voorgelezen? Welk lied wordt er daarna gezongen? Praat hier thuis over door.
7 Eindelijk thuis, intocht Hoe zou jij een ander kind kunnen laten zien hoe groot en machtig God is? Maar er-samen met je huisgenoten- een monument van en zet thuis neer zodat iedereen het goed kan zien !
8 Steeds hetzelfde liedje, richters Zoek in de krant naar een situatie waarvan jij denkt: God, help! Praat er samen over met je huisgenoten en bid er samen voor.
9 Kiezen, kiezen kan lastig zijn Je kunt Jezus niet volgen als je stilstaat (Visje). Praat er thuis over door wat hiermee wordt bedoeld. Welke boodschap zit erin?
10 Wij willen een koning, koning Saul Koning(in) zijn is best moeilijk. Bid deze week voor alle mensen die ons regeren.
11 Een man naar Gods hart, koning David Zoek thuis in een zangbundel of via internet een paar “koninklijke liederen” op en zing ze met elkaar.
12 Huis van God, tempel God wil jou ontmoeten in de kerk(dienst). Probeer komende zondag daar actief aan mee te doen. Bijvoorbeeld door: meebidden bij het stil gebed, aantekeningen maken tijdens de preek, de geloofsbelijdenis voor jezelf opzeggen, een Bijbeltekst onderstrepen die je mooi vindt, enz.
13 Gods geschiedenis met mensen, rode draad Ga naar iemand toe of mail iemand die veel weet van de Bijbel. Stel die persoon vragen over de Bijbel zoals: -welk Bijbelverhaal vindt u het mooist? -wie heeft u over God verteld? -wat wilt u over God aan een ander doorvertellen? -kunt u een verhaal vertellen van iets bijzonders dat God gedaan heeft in uw leven?
14 De eenheid verbroken, scheuring Bid met elkaar en belijd God dat we zo gemakkelijk luisteren naar die stemmen die ons bij Hem vandaan kunnen trekken. Bid om moed om verkeerde invloeden echt uit ons leven weg te laten.
15 Verlosser beloofd, profeten Jesaja 9:5 lijkt net een geboortekaartje. Zoek je eigen geboorte kaartje op. Welke Bijbeltekst staat erop? Welke doopnamen heb je gekregen? Zoek op internet waarvan jouw namen zijn afgeleid en welke betekenis ze hebben. Wat vind je van de betekenis van je naam?
16 Time out, ballingschap Wie is God? Welke woorden horen volgens jou bij de Heere God? Schrijf 5 woorden op die jij (naar aanleiding van deze les) het meest van toepassing vindt. Vraag vervolgens je huisgenoten welke 5 woorden zij kiezen en praat er met elkaar over.
17 Aan de slag, herbouw Zoek evenveel stenen als er mensen bij jou thuis wonen. Neem voor iedere gezinslid één steen en schrijf daarop een goede eigenschap van hem of haar. Bouw daarna een muurtje van de stenen. Wat kunnen jullie als gezin voor anderen betekenen?
18 Maleachi de laatste profeet van het O.T., toekomst In Maleachi 4:6 gaat het over ouders en kinderen. Vertel aan je vader of moeder wat jij van hen geleerd hebt over God. Vraag hen wat zij van jou leren over God!