Opdrachten mentorcatechese Follow Me
Voorbereiding les 2: Bestaat God?
Zoek een foto die voor jou iets zegt over het bestaan van God. Neem deze de volgende keer mee (bijv. op je smartphone).

Voorbereiding les 3: God is alwetend
Probeer de betekenis van het woord alwetendheid op te zoeken. Wat vind je erover op internet?

Voorbereiding les 4: Afgoden
Wat zijn afgoden? Denk hier over na en schrijf jouw persoonlijke definitie op. Kijk deze week of je deze afgoden ook signaleert in je omgeving. 

Voorbereiding les 5: Schepping en evolutie
Kijk om je heen deze week in jullie tuin, op weg naar school, enz.
Zoek iets uit de natuur wat voor jou de schoonheid van de schepping laat zien. Neem dit de volgende keer mee of maak er een foto van. 

Voorbereiding les 6: Gebed
Maak deze week voor jezelf een gebedslijstje met daarop drie personen/onderwerpen waarvoor je wilt bidden. Neem elke dag even de tijd om voor deze personen of onderwerpen te bidden.
Vertel de volgende keer of het lukte en wat je ervan vond. 

Voorbereiding les 7: God dienen met je geld
Leg de komende week aan zoveel mogelijk mensen (huisgenoten, visite, vrienden) de volgende stelling voor:
Geld maakt niet gelukkig, maar wel gelukkiger.
Welke reacties krijg je? 

Voorbereiding les 8: Ik wil verkering
Niet iedereen kan voor jou een vriend(in) voor het leven zijn met wie je wilt trouwen. Aan welke drie voorwaarden moet hij/zij voor jou in ieder geval voldoen? 
1.
2.
3.

Voorbereiding les 9: Discipelschap
Een discipel is iemand die bij Jezus hoort en die Hem wil gehoorzamen.
Soms valt dat op, bijvoorbeeld door wat iemand wel of niet doet.
Let er de komende week op of je zo’n situatie tegenkomt – bij jezelf of iemand anders. Vertel de volgende keer wat je het mooiste voorbeeld vond. 

Voorbereiding les 10: Wat doen je daden ertoe?
Luister via YouTube naar het lied God met ons van Schrijvers voor Gerechtigheid.
Vertel volgende week wat je ervan vond. Denk je dat jij iets kunt doen om te bereiken waar dit lied over gaat? 

Voorbereiding les 11: Jezus door God verlaten
Stuur deze week een kaartje met een bemoedigende bijbeltekst naar iemand die zich misschien wel eenzaam voelt.

Voorbereiding les 12: Jouw dood overwonnen
Lees de komende week een paar keer de overlijdensberichten in de krant.
Zijn er bij waaruit blijkt dat de overledene geloofde dat er voor hem of haar leven is na de dood? Knip die rouwadvertentie uit en neem die de volgende keer mee. 

Voorbereiding les 13: Waar is de hemel?
Stuur vier van je vrienden het bericht: ‘Bestaat volgens jou de hemel?’ Schrijf hun antwoorden op en neem ze mee. 

Voorbereiding les 14: Ben jij behouden?
Stel dat er brand uitbreekt bij jou in huis. Wat zou je als eerste uit het vuur willen redden? Maak daar een foto van en neem die mee op je telefoon. 

Voorbereiding les 15: Gaven van de Heilige Geest
Vraag thuis aan je ouders, verzorgers, broers en zussen welke gaven of talenten zij bij jou zien. Schrijf hun antwoorden op en neem die de volgende keer mee. 

Voorbereiding les 16: Wat is bekering?
Luister via YouTube naar het lied Opwekking 569 – Regeer in mij. Wat heeft dit lied volgens/voor jou met bekering te maken? 

Voorbereiding les 17: de gemeente voor jou
Jouw gemeente heeft een naam. ‘De Grote Kerk-gemeente’,
‘De Fontein’, ‘De Ark’ ...
Maar als jij nou eens mocht kiezen hoe jouw gemeente zou heten, welke naam zou je dan geven? Welke naam vind je passend en mooi? Zet die naam in/bij de kerk hiernaast. 

Voorbereiding les 18: Je geloof belijden
Vraag aan een paar jongeren die belijdenis hebben gedaan, wat ze ervan vonden om dat te doen.