Bestellen collectebonnen


Het bestellen van collectebonnen is verplaatst naar onze webwinkel .
Contactgegevens
Predikant:
-
T. -
E. -

Contactpersoon / Scriba kerkenraad:
Wim Verwijs
T. 0111-481908
E. verwijs1949@kpnplanet.nl

Kerkgebouw:
Kerkplein 1
4311 AS Bruinisse
T. 0111-482916

Postadres:
Hervormde Gemeente Bruinisse
Postbus 74
4310 AB Bruinisse


Rekeningnummers:
Kerkrentmeesters : NL62 RABO 0349704503
Nieuwbouw : NL27 RABO 0349759162
Diaconie : NL49 RABO 0349704058
Collectebonnen : NL06 RABO 0349720061