Bestellen collectebonnen


U kunt hier uw collectebonnen bestellen.


Uw gegevens
Voorletter(s)
Naam
Adres
Postcode
Plaats
Telefoon


Soort collectebonnen Aantal Prijs per vel = Totaal
Gele collectebonnen € 0.75 / st X 15 = €
Blauwe collectebonnen € 1.50 / st X 30 = €
Oranje collectebonnen € 3.00 / st X 60 = €
Totaalprijs in €
Typ de totaalprijs in ter controle €


Het totaalbedrag graag overmaken op banrekeningnummer NL06 RABO 0349 7200 61 t.n.v. Hervormde Gemeente Bruinisse o.v.v. "collectebonnen".

Bestellingen die vóór maandag 18.00 uur worden geplaatst, liggen de eerstvolgende kerkdienst bij de koster voor u klaar. Bestellingen die ná dit moment worden geplaatst, liggen pas een week later in de eerstvolgende kerkdienst voor u klaar.

Contactgegevens
Predikant:
Floris den Oudsten v.d.m.
T. 0111-483880
E. fdenoudsten@hotmail.com

Contactpersoon / Scriba kerkenraad:
Wim Verwijs
T. 0111-481908
E. verwijs1949@kpnplanet.nl

Kerkgebouw:
Kerkplein 1
4311 AS Bruinisse
T. 0111-482916

Postadres:
Hervormde Gemeente Bruinisse
Postbus 74
4310 AB Bruinisse


Rekeningnummers:
Kerkrentmeesters : NL62 RABO 0349704503
Nieuwbouw : NL27 RABO 0349759162
Diaconie : NL49 RABO 0349704058
Collectebonnen : NL06 RABO 0349720061