Kerkenraad

Ouderlingen:
Marien Bos
Maries Jumelet
Wim Verwijs (scriba)
Dennis van der Wielen

Diakenen:
Jacob Capelle
Janet Olree
Ries van der Velde (voorzitter diaconie)

Ouderling-Kerkrentmeesters:
Kees Jan Giljam (voorzitter kerkrentmeesters)
Gerrit Kik
Peter van Klinken
Andre Leenheer

Voorzitter kerkenraad:
Jaap de Waal


Predikant:
Ds. A.L. Molenaar