Kinderdiensten
Twee keer per jaar wordt er een kinderdienst georganiseerd.

Tijdens deze diensten staan de kinderen centraal. De schriftlezing en collecte wordt door een aantal kinderen verzorgd. De preek is afgestemd op de kinderen en voorin de kerk is er een decor wat past bij het Bijbelverhaal.

Medewerking aan de dienst wordt verleend door een Praise band, kinderkoor of kinderen die een muziekinstrument bespelen. Op woensdagmiddag voorafgaande aan de kinderdienst is er een gezellige middag voor alle kinderen van de basisschool. Er wordt gezongen, geknutseld, spelletjes gedaan rondom het Bijbelverhaal wat centraal zal staan tijdens de kinderdienst op zondagmorgen.

Neem voor meer informatie contact op met Marina de Koning