Morgendienst van 14 juli
Morgendienst van 14 juli
Komende zondag 13 juli gaat in de morgendienst, vanaf 10.00 uur, ouderling Wim Verwijs voor. De lezinging is uit Lucas, met als kerntekst Lucas 19:1 - En Jezus kwam Jericho binnen en ging er doorheen. De volledige liturgie: Mededelingen ouderling van dienst.
Zingen, Psalm 8: 1, 5 en 6
Stil gebed
VOTUM en GROET
Zingen, Psalm 105: 1 en 3
De tien geboden en de samenvatting
Zingen, Psalm 65: 1 en 2
Gebed om de opening van het Woord.
Schriftlezingen en tekst. Lucas 19: 1-10. Zacheüs. Tekst, Lucas 19: 1, En Jezus kwam Jericho binnen en ging er doorheen.
Kinderlied en kindermoment.
Zingen, Psalm 25: 2.
Prediking.
Zingen, Gezang 222
Dienst der gebeden (ook voorbede).
Dienst der offeranden (onder orgelspel).
Slotlied (staande)
Gezang 149 Zegen. AMEN.