Wat als Christus niet is opgewekt uit de dood?! - vooruitblik zondag 25 juni
Wat als Christus niet is opgewekt uit de dood?! - vooruitblik zondag 25 juni
Wat gebeurt er als je de tak afzaagt waar je op zit? Dan val je…

Wat gebeurt er als Christus niet is opgewekt uit de dood?
Dan is ons geloof zinloos, zonder inhoud, en wij zijn dan nog in onze zonde…

Zondag lezen we met elkaar 1 Korinte 15, een pittig hoofdstuk, maar ook een heel belangrijk en hoopvol hoofdstuk. ’s Morgens lezen we vers 1-34, ’s middags vers 35-58. Je mist echt veel over het hoopvolle leven nu en later als je maar één keer of helemaal niet komt. Dus waarom niet een keer twee keer naar kerk?!
We vieren ook met elkaar de hoop van Christus als we bij brood en wijn Christus dood gedenken en ontdekken wat dit betekent voor ons leven nu en in de toekomst. Dat wij niet nog in zonde zijn, maar al onze zonden vergeven zijn, we met God verzoend zijn.

Met een verwijzing naar de preek van afgelopen zondagmorgen : laten we niet tot een oordeel thuisblijven of wel naar kerk gaan, maar niet aangaan. Een oordeel, schade, niet alleen voor onszelf, maar ook voor onze (klein)kinderen. Maar laten we toegeven aan Gods verlangen om bij brood en wijn Christus’ te gedenken. Om zo tot winst en zegen aan te mogen gaan… Versterkt en verzoend verder te leven.

Ik zie er naar uit, verlang er vurig naar, om voor de laatste keer als uw dienaar van God het avondmaal te mogen bedienen, bij brood en wijn de verzoening tussen God en mensen te vieren.
Voor de allerkleinsten is er crèche in Ichtus, voor alle kinderen is er kinderkerk.
Hartelijk welkom in kerk, 's morgens en 's middags!