Vooruitblik zondagmorgen 27 mei
Vooruitblik zondagmorgen 27 mei

Heeft God alleen een speciale groep mensen op het oog, zoals in het Oude Testament het uitverkoren volk van Israël? Dan hebben we de Bijbel nooit goed gelezen.  Andere volken hoorden er net als nu, toen ook al bij. Trok er niet een grote groep van mensen van allerlei herkomst met het verbondsvolk Israël mee door de woestijn naar het beloofde land? En Jona, naar wie werd hij gezonden?  Bakerpraatjes, dat het Oude testament en zijn God nationalistisch zou zijn. De HEERE is tolerant richting de allochtonen, vreemdelingen en zij die er buiten staan. God treedt op tegen machthebbers , maar mensen ziet Hij staan. De beloften van God omvatten de wijde wereld. Hij is de God die ons roept!  Daarover zondagmorgen meer…………..