Ds. Molenaar blikt vooruit op middagdienst
Ds. Molenaar blikt vooruit op middagdienst
Zijn eigendom. Dat is het thema van de middagdienst van aankomende zondag 9 september, aanvang 17.00 uur. Ds. Molenaar is voorganger in deze dienst. Hij blikt alvast vooruit.


Dr. ]ohn Alexander Clarke was een arts die voor de zending werkte in Congo, toen een Belgische kolonie. Op een dag ging hij met enkele collega’s op jacht. Toen ze bij een open plek aankwamen, zagen ze een leeuw die precies op dat moment een Afrikaanse man aanviel en beet. Dr. Clarke aarzelde geen moment, greep zijn geweer, richtte en schoot de leeuw dood. Samen met zijn medejagers droeg hij de gewonde Afrikaan naar het ziekenhuis. De man moest meteen geopereerd worden. Na een paar weken van herstel kon hij weer terugkeren naar zijn dorp, aan de andere kant van de bergen.
Een tijdje later zat dr. Clarke op zijn veranda, toen hij opeens een heleboel kabaal hoorde. Toen hij opkeek, zag hij een Afrikaan in vorstelijk ornaat aan het hoofd van een lange stoet vee, gevogelte, kinderen, mannen en vrouwen, die hun bezittingen op hun hoofd droegen.
Nu herkende dr. Clarke de Afrikaan: het was de man die door de leeuw was aangevallen!

De man rende naar de arts toe en knielde aan zijn voeten neer. Hij zei: 'Volgens de wetten van mijn stam is een man die door een ander gered is uit de muil van een wild dier, niet meer van zichzelf. Voortaan behoort hij zijn redder toe.'  Hij stond op en ging verder: 'Alles wat ik heb is voortaan uw eigendom. Mijn eenden en kippen, mijn schapen en geiten, mijn slaven, mijn kinderen, mijn vrouwen en ik zelf, wij zijn allemaal van u. U bent bwana - u bent de heer - en ik ben uw slaaf.

We beginnen dan met een prekenserie aan de hand van de Heidelbergse Catechismus. We gaan aan de hand van verschillende thema’s nadenken over wat en waarom wij geloven. Het eerste thema waar we bij een aantal keren bij stil staan is: Houvast vinden. Deze zondagmiddag lezen we ook uit de Heidelbergse Catechismus de eerste vraag en het antwoord.