Vooruitblik zondagmorgen 16 september -Leerlingen gezocht!
Vooruitblik zondagmorgen 16 september -Leerlingen gezocht!
Aankomende zondagochtend, tijdens de startdienst, denken we na over de roeping van Jezus en de gevolgen. Ds. Molenaar licht alvast een tipje van de sluier op:

In de tijd van het Nieuwe testament hadden de rabbi’s leerlingen of discipelen. De rabbi’s wachtten altijd af of er leerlingen zich bij hen aanmeldden. Ze hingen hooguit ergens een poster op: 'Gezocht: leerlingen! Meld je bij rabbi Ben Jozef. Inschrijfformulieren zijn beschikbaar. Schrijf je nu in.’ Of iets dergelijks. En dan maar wachten tot er leerlingen komen. Zo werkt de Heere Jezus echter niet. Hij wacht niet tot mensen kiezen om Hem te volgen. Jezus kiest zelf zijn leerlingen uit. Deze zondag denken we na over: De roeping van de Heere Jezus en wat de gevolgen zijn. We lezen uit Marcus 1:14-20.

Iedereen is van harte welkom, aanvang 10.00 uur!