Wie ben ik? Een geboren zondaar
Wie ben ik? Een geboren zondaar
Na de kinderdienst van aankomende zondagochtend, houdt dominee Molenaar zondagmiddag een leerdienst. Het thema van deze dienst is: Wie ben ik? Een geboren zondaar.

De verloren zoon zit bij de varkens in een vreemd land. Zijn geld heeft hij over de balk gegooid. Nu moet hij hard werken voor de kost. Er is hongersnood, waar ook onze held onder lijdt. Tussen de onreine varkens komt hij tot inkeer.

In deze leerdienst lezen we uit Lukas 15: 11–24 en Romeinen 3: 9–20. Verder lezen we ook uit de belijdenis van de kerk: Heidelbergse Catechismus zondag 2 en 3. Van harte welkom in deze dienst, die om 17.00 uur begint.

AFBEELDING: Rembrandt Harmensz. van Rijn 1606–1669 De verloren zoon als varkenshoeder, pentekening (16 × 23 cm) — ca. 1645-48 Museum British Museum, Londen.