Waarom Jezus?
Waarom Jezus?
Soms moet je diep door het stof om iets goed te maken. Een rectificatie plaatsen in de krant, een boete betalen of een bloemetje geven. Zonde is niet zomaar iets. 'Sorry' zeggen is niet genoeg - er moet echt iets worden rechtgezet.

Komende zondag staan we in de voorbereidingsdienst voor het Heilig avondmaal stil bij de vraag: Waarom Jezus?

We lezen uit: Jesaja 53 en Hebreeën 10: 1-18. Van harte welkom in deze morgendienst onder leiding van ds. Molenaar, aanvang 10.00 uur.