Overvloed voor iedereen
Overvloed voor iedereen
De legende van de moderne mens. Er was eens een man die verdwaalde in de woestijn. Hij was de uitputting nabij. Toen hij een oase zag wilde hij zijn ogen en oren niet geloven: een fata morgana!   Zelfs in de oase gekomen hield hij zichzelf nog voor dat hij hallucineerde. Hij liet zich niets wijsmaken. Toen twee bedoeïenen hem vonden was het te laat. Dood lag hij vlak naast de bron. Toen de een zich verbaasd afvroeg hoe dit nu toch mogelijk was, antwoordde de ander: hij was een modern mens!   We staan in de morgendienst stil bij: Jesaja 55:1 O alle dorstigen, kom tot de wateren, en u die geen geld hebt, kom, koop en eet, ja, kom, koop zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. We vieren op deze zondag het Heilig Avondmaal en lezen uit Jesaja 55: 1-7 en Johannes 7: 37-39. Tijdens de middagdienst lezen we ook uit Jesaja 55: 6-13 en Johannes 3: 1-21. Verder staan we stil bij Zondag 7 van de Heidelbergse catechismus.   Welkom vanaf 10.00 uur en 17.00 uur!