Hoe ben ik zout en licht?
Hoe ben ik zout en licht?
Donderdag 6 december is er weer Bijbelkring. Deze avond gaat het over zout en zon; bekende woorden uit de Bergrede. We gaan nadenken over de betekenis van het volgen van Jezus. Hoe ben ik zout en licht in deze wereld? Heel concreet in het dagelijks leven. 

Iedereen is van harte welkom! Er zijn dertigers, veertigers, vijftigers, zestigers, zeventigers… Een mooie gemixte groep dus; jong en oud! Inloop vanaf 20.00 uur, we beginnen om 20.15 uur.