Maria draagt in vertrouwen
Maria draagt in vertrouwen
Aankomende zondag gaat in de morgendienst dominee Molenaar voor. Het thema van deze dienst is ‘Maria draagt in vertrouwen’, met als kerntekst Lucas 1: 38a: “Maria zei: Zie, de dienares van de Heere, laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord.”

Vanaf deze zondag is er ook een aanpassing met betrekking tot het kindermoment. Het is de bedoeling dat de kinderen een meer centrale plaats krijgen in de dienst. Vanaf zondag zingen we tijdens de dienst een kinderlied na de schriftlezing. De komende weken is dat het projectlied van het kerstproject. Aansluitend komen de kinderen naar voren en is er het kindermoment, vanaf nu – als hij zelf voorgaat - door ds. Molenaar. Na het kindermoment gaan de kinderen naar de kinderkerk en tijdens de collecte komen ze weer terug. Ze kunnen dan gelijk naar hun eigenlijk plekje toe.