Maria ontmoet Elisabet
Maria ontmoet Elisabet
Komende zondagmorgen is het thema van de dienst: Maria ontmoet Elisabet. Gods licht wordt altijd bedreigt. Het lijkt maar zwak in een vijandige duistere wereld. Zacharias kon het niet geloven en hoe lang houdt Maria haar vertrouwen vol?

Juist daarom geeft God lichtdragers aan elkaar; ze mogen het Licht delen. Daar wordt het sterker van.

Maria ontmoet Elisabet. Beiden geroepen door God en zo gemeente van God. Kerk-zijn is zijn wonder met elkaar delen We lezen uit Psalm 85 en Lucas 1: 39-56.

Er is koffie drinken na de dienst, de dienst staat in het teken van de onderlinge ontmoeting. Met elkaar koffie drinken sluit hier goed op aan. Om zo elkaar te ontmoeten en na te praten over de preek.