Oud & Nieuw
Oud & Nieuw
Dominee Molenaar kijkt vooruit naar de diensten op Oudejaarsdag en Nieuwjaarsdag: “Rond de jaarwisseling kijken we terug op het jaar dat voorbijging en zien we vooruit naar het jaar dat komt. Als christen geldt dat wij niet kijken wat het leven te bieden had en zal hebben maar hoe wij vanuit het geloof in Christus leven.

Het boek van de Psalmen geeft ons een beeld van de wijze waarop het volk van Israël en de gelovige Israëliet het leven leven en beleven.

Tussen het eerste woord van het boek, Gelukkig, en het laatste woord, Hallelujah, vinden we een oratorium in 150 delen. Liederen waarin geloofd, geklaagd, beleden, gebeden, verteld wordt. Liederen waarin uitgezongen wordt wat ons als mensen in het leven en samenleven bezighoudt.

Een onderwijzende ouverture en een uitbundige finale vormen de kaders waarbinnen geleefd wordt. Tussen het eerste woord uit Psalm 1 en het laatste woord uit Psalm 150 speelde zich het leven af en zal het leven in het nieuwe jaar vorm krijgen.

Deze gedachten brachten mij tot de keuze om rond de jaarwisseling te lezen uit Psalm 150 en Psalm 1.”

Tijdens de Oudejaarsdienst staat Psalm 150 centraal en dan in het bijzonder vers 6: Alles, wat adem heeft, love de Heere! Hallelujah! Het thema van deze dienst is: Halleluja!

Op Nieuwjaarsdag staat Psalm 1 centraal en in het bijzonder vers 1: Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters. Het thema is: Gelukkig de mens.

Van harte welkom op maandag 31 december vanaf 19.00 uur en dinsdag 1 januari vanaf 10.00 uur.