Het gezag van Jezus
Het gezag van Jezus

Aankomende donderdag, 10 januari, is er weer Bijbelkring. Deze avond gaat over het gezag van Jezus. We denken na over de radicaliteit van het volgen van Jezus. Hij heeft gezag en autoriteit.

Iedereen is van harte welkom! Er komen dertigers, veertigers, vijftigers, zestigers en zeventigers naar de Bijbelkring. Een mooie gemixte groep dus, jong en oud! We zijn met een kleine dertig deelnemers en er is nog ruimte genoeg in Ichtus voor anderen die willen aansluiten. Inloop vanaf 19.45 uur, we beginnen om 20.00 uur. Graag tot donderdag!