Zondag in het teken van het Heilig Avondmaal
Zondag in het teken van het Heilig Avondmaal

Een mens heeft een diepe behoefte aan bevestiging en liefde. Veel kinderen in deze wereld groeien op zonder dat een vader ooit tegen hen zegt (met woorden, een blik of een knuffel): 'Ik ben blij met je.' Het is zelfs zo dat vaders die dit in hun hart wel vinden, niet in staat zijn om hun kinderen te vertellen hoe blij ze met hen zijn. Velen doen het tegenovergestelde: boze stemmen en een bittere afwijzing. In Lukas 3:22 lezen we iets anders. Een stem uit een geopende hemel: “Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.”

We vieren deze zondag het Heilig Avondmaal en lezen in de morgendienst uit: Jesaja 42: 1 -9 en Lukas 3:21-22. Het thema is deze ochtend: De stem.

Tijdens de middagdienst gaan we hier verder op door. We lezen verder uit Lukas 3 en 4. Thema voor dienst is dan: De verzoeking.