Dienst van zondagmiddag 10 maart
Dienst van zondagmiddag 10 maart
Op zondagmiddag 10 maart, 17.00 uur, gaat ds. H.G.W. Groot Karsijn uit Oosterland voor. De lezingen deze middag zijn uit Psalm 27 en Lukas 10. De volledige liturgie vind je hieronder.

Liturgie zondag 10 maart, 17.00 uur:

Psalm 27: 1
stil gebed
votum en groet
zingen OTH 379: 1,2 Heer uw licht…
Geloofsbelijdenis
zingen OTH 229 Here Jezus om uw woord
gebed om de opening van het Woord
Schriftlezingen: Psalm 27: 1-7 en Lukas 10:38-42
zingen Psalm 27: 2,6
verkondiging
zingen OTH 191 Ik bouw op U…
dankgebed en voorbede
zingen OTH 357 In Christus is…
zegen