Biddagdienst over Esther
Biddagdienst over Esther
Op woensdag 13 maart, biddag, is er ook een avonddienst, vanaf 19.00 uur. Ouderling W. Verwijs is dan voorganger. In deze dienst staat Esther centraal. De volledige liturgie vind je hieronder.

Liturgie van woensdag 13 maart, 19.00 uur:
Psalm 62: 1 VOTUM en GROET
Zingen: Psalm 62: 4 en 5
Geloofsbelijdenis.
Psalm 65: 1 en 5
Gebed.
Lezen: Esther 2: 15 en 16; Esther 5: 1-8; Mattheus 6: 25-34
Zingen: Gezang 244: 1 en 3
Preek.
Zingen: Gezang 180: 1, 2, 7 en 11
Gebed, voorbede.
Slotzang: Gezang 281
Zegenbede