Morgendienst van 17 maart
Morgendienst van 17 maart
Op zondag 17 maart gaat in de morgendienst dominee J. Smit voor. Het is dan de derde lijdenszondag. De kerntekst deze ochtend is 1 Korinthe 2:2 - Want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus, en Die gekruisigd. De volledige liturgie vind je hieronder. Welkom, de dienst begint om 10.00 uur.

Intochtslied: Psalm 69 : 3 en 8 (staande)
Persoonlijk gebed - Votum en Groet (staande)
Zingen: Psalm 40 : 2 en 5
Wet en Hoofdsom
Zingen: Lied 124 : 1, 2 en 4 Op Toonhoogte
Gebed om schuldvergeving en om verlichting met de Heilige Geest
Schriftlezing: 1 Korinthe 1 : 18 – 2 : 5 HSV
Zingen: Gezang 34 : 1, 2, 3 en 8
Preek – tekst: 1 Korinthe 2 : 2
Zingen: Psalm 32 : 1 en 2
Dankgebed en voorbeden
Slotzang: Gezang 35 : 1 en 8 (op de melodie van Psalm 22)
Zegen + gezongen ‘amen’