Om nooit meer te vergeten
Om nooit meer te vergeten
Overal in ons land staan monumenten. Een gebeurtenis mag niet vergeten worden. Dat kan van alles zijn. Slachtoffers van een ramp. De bevrijding van Nederland. De ramp van ’53. En ga zo maar door. Om nooit meer te vergeten. De doop is ook een soort monument. De doop is geen losse zwerfkei. Het is een opgericht teken waar we iedere keer weer naar kijken. Deze zondag in het bijzonder als Amara Kik gedoopt zal worden, dochter van Harmke en Leendert Kik. Haar doop bepaalt ons bij onze eigen doop, een teken om nooit meer te vergeten.

Thema voor de dienst is: Om nooit meer te vergeten. We lezen uit: Jozua 3:14 - 4:10 en Lukas 18:15-17. De volledige liturgie vind je hieronder. Van harte welkom in deze dienst, die om 10.00 uur begint.

Intochtslied: OTH 360: 1 + 2 Samen in de naam van Jezus
Votum en groet
Psalm 150: 1 + 2
Antwoord op wet en evangelie: Gezang 146: 3
Gebed
Schriftlezing
Kinderlied: OTH 131 Zie hoe Jezus daar loopt.
Lezing formulier voor bediening heilige doop.
OTH 468: 1 en 2
Kindermoment
Na de doop: Psalm 134: 3 + lofprijzing
Dankgebed
Lied OTH 135: 1 en 3 Er komen stromen van zegen
Verkondiging Gezang 146: 1+2 Lied
OTH 350: 1 + 2 Ga nu heen in vrede
Antwoordlied op deze zegen: OtH 168: 3

Schriftlezing:
Jozua 3: 14 - 4:10
Lukas 18: 15- 17

Tekst: Jozua 4: 6b en 7 Wanneer uw kinderen morgen vragen zullen: Wat betekenen deze stenen voor u? dan moet u tegen hen zeggen dat het water van de Jordaan werd afgesneden voor de ark van het verbond van de HEERE.

Thema: Om nooit meer te vergeten.