De ogen van Jezus
De ogen van Jezus
Het thema van de middagdienst van zondag 7 april is: Jezus’ ogen. Voorganger in deze dienst is ds. Molenaar. De kerntekst deze middag is Lukas 22: 61a – En de Heere keerde Zich om en keek Petrus aan. De volledige liturgie vind je hieronder. Welkom vanaf 17.00 uur!

Intochtslied: Psalm 42: 1 en 5
Lied OtH 69
Psalm 95: 3 en 4
Gezang 32: 1, 2 en 4
Lied OtH 189
Psalm 103: 1 en 9
Antwoordlied op deze zegen: OtH 168: 3

Schriftlezing:
Ezechiel 16: 1-14
Lukas 22: 54 - 71

Tekst: Lukas 22: 61a En de Heere keerde Zich om en keek Petrus aan.
Thema: Jezus’ ogen