In de arena
In de arena
Geloven heeft soms iets weg van het open van een hardloopwedstrijd. Het startschot klinkt en dan gaan de lopers van start. Belangrijk is het je ritme te vinden en vol te houden. Gelukkig is er je coach. Hij moedigt je aan en ondersteunt je. Natuurlijk ook een stadion vol met mensen. Ze moedigen je aan om de loopbaan te lopen. Aanstaande zondag 14 april lezen we tijdens de morgendienst uit Hebreeën 11 en 12. Thema van de dienst is: In de arena. De kerntekst is Hebreeën 12: 1-2 – “Laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof.” De volledige liturgie vind je hieronder.

Tijdens deze dienst zullen Jacob en Janwillie van den Berge en Harriet Oom - van den Berge belijdenis van het geloof afleggen. Van harte welkom in deze dienst, die om 10.00 uur begint.

De volledige liturgie:

Intochtslied: Psalm 42 (OB): 1, 3 en 5
Votum en groet
Zingen: Ik hef mijn ogen op naar de bergen: Oth 56
Wet en de belofte uit het evangelie
Zingen: Oth 248: 1 en 5 O Heer, die onze Vader zijt
Gebed
Schriftlezing
Kinderlied: Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem
Kindermoment
Psalm 25: 2 en 7
Verkondiging: In de arena
Muziekgroep zingt
Belijdenis van het geloof
Psalm 134: 3 (OB)
Zingen Oth 190: Heer u bent mijn leven.
Dankgebed
Slotlied: Lied OtH 159: 1, 2, 3 en 4 Ga met God en Hij zal met je zijn
Antwoordlied op deze zegen: OtH 168: 3