Bewogen woorden vanaf het Kruis
Bewogen woorden vanaf het Kruis
In de Stille Week voorafgaand aan Pasen, houden we van zondag 14 tot en met zaterdag 21 april 2019 dagelijks een vesper. Uitgezonderd Goede Vrijdag, dan is er een dienst waarin het Heilig Avondmaal wordt gevierd. Een vesper is een korte en sobere gebedsdienst. We lezen uit het Oude Testament en Nieuwe Testament. Zingen een psalmgebed, een hymne en een avondzang. We luisteren naar passende muziek. We bidden in stilte en gezamenlijk onze gebeden. Om zo meegenomen te worden op de lijdensweg van Jezus. Een moment van rust vinden in de hectiek van het leven, om zo stil te staan bij het lijden en sterven van onze Heere Jezus Christus. Het thema voor deze week is: Bewogen woorden vanaf het Kruis. In de verschillende evangeliën vinden we de laatste woorden die onze Heere Jezus gesproken heeft aan het kruis op Golgota. Als je ze bij elkaar brengt ontdek je de zeven kruiswoorden. Het zijn bewogen woorden die Jezus vanaf het kruis spreekt. Jezus is zo bewogen met mensen, dat Hij aan het kruis niet gezwegen heeft.

Aankomende zondagmiddag 14 april staat Lucas 23:34 centraal: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Welkom vanaf 17.00 uur.