Jakobs Pasen
Jakobs Pasen
Op Eerste Paasdag, zondag 21 april, gaat in de middagdidenst Wim Verwijs voor. Met een lezing uit Genesis 45. Het thema is Jakobs Pasen. De volledige liturgie vind je hieronder. Van harte welkom vanaf 17.00 uur!

De liturgie: Psalm 105: 1 en 2
VOTUM en GROET
Zingen: Psalm 149: 1 en 3
Geloofsbelijdenis.
We zingen daarna: Gezang 61: 1, 2 en 3
Gebed.
Lezen: Genesis 45: 21-28.
Zingen: Psalm 105: 6, 7 en 8
Tekst: vers 27, Jakobs Pasen.
Preek.
Zingen: Gezang 53.
Gebed, voorbede.
Slotzang: Gezang 282: 1, 3 en 5
Zegenbede