Hij is opgestaan!
Hij is opgestaan!
Het thema van de morgendienst op Eerste Paasdag is: Hij is opgestaan! Dominee Molenaar blikt alvast vooruit: “Allemaal zijn we op zoek naar het echte leven. We denken dat leven op bepaalde plaatsen te vinden. Vaak zijn dat verkeerde plaatsen. Net als de vrouwen, vroeg in de morgen. Ze wilden dicht bij Jezus zijn. Hun gestorven Meester. De herinneringen aan Hem koesteren. Maar ze zoeken de Heiland op een verkeerde plaats. Jezus de opgestane Heere, die eeuwig leeft.” We lezen uit: Psalm 118: 15-24 en Lukas 24: 1-12. De volledige liturgie vind je hieronder.

Van harte welkom in deze dienst, die om 10.00 uur begint. Het koor The Message werkt mee aan deze dienst.

Na welkom van de ouderling zingt The Message de liederen Lord I need you en Stil mijn ziel wees stil
Zingen: gezang 53: 1 en 2
Votum en groet
Zingen: Gezang 61: 1 en 2
Wet en de belofte uit evangelie
Zingen: Gezang 61: 3
Gebed
Schriftlezing
Kinderlied: Oth 437 Weet je dat de lente komt
Kindermoment
Psalm 118: 9 en 10
Verkondiging
The Message zingt Jezus liefde voor mij en Orphans of God
Zingen: Gezang 62: 1 en 4
Dankgebed
Message zingt Jezus alleen en Mijn Redder
Slotlied: OtH 129 : 1 en 3 U zij de glorie
Antwoordlied op deze zegen: OtH 168: 3
Schriftlezing: Psalm 118: 15-24 Lukas 24: 1 - 12
Tekst: Lukas 24: 5b en 6a Waarom zoekt u de Levende bij de doden? Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt.