De kracht van de opstanding
De kracht van de opstanding
In de middagdienst van zondag 28 april is dominee Sparreboom uit Sliedrecht te gast. Het thema is deze middag: de kracht van Christus’ opstanding: groeikracht. De tekst die centraal staat is Kolossenzen 1:6 - “Dit is naar u toegekomen zoals ook in de hele wereld, en het draagt vrucht zoals ook onder u, vanaf de dag dat u het gehoord hebt en de genade van God in waarheid hebt leren kennen.” De volledige liturgie vind je hieronder. Welkom vanaf 17.00 uur!

Zingen Psalm 1: 1 en 2
Stil gebed
Votum en groet
Zingen Psalm 92: 1,7 en 8
Geloofsbelijdenis
Zingen Psalm 67: 1 en 2
Gebed
Schriftlezing Kolossenzen 1: 1-11
Zingen HB’38, Gezang 211:1,2 en 3
Preek
Zingen OTH 237: 1,2 en 3 (O, Vader die de Landman zijt)
Gebed
Zingen HB’38, Gezang 229:1,2,3 en 4
Zegen