Koffie en ontmoeting
Koffie en ontmoeting
Koffiedrinken is een oer-Hollandse bezigheid. Tegelijk zegt het iets over de ‘drinker’ van koffie. De een drinkt zijn koffie zwart en de ander weer ‘duur’ met alles d’r op en d’r aan. Maar koffiedrinken staat eigenlijk ook voor wat anders. Namelijk voor ontmoeting, gesprek en gezelligheid. En dat is ook het doel van het koffiedrinken na de kerkdienst. We weten dat velen op zondagmorgen bij familie koffie drinken. Maar er zijn ook gemeenteleden die dat niet hebben. En als gemeente zijn we broeders en zusters. Laten we daarom ook de tijd nemen om elkaar te ontmoeten en belangstelling voor elkaar te hebben. Om onder het genot van koffie, thee of iets anders met elkaar na te praten over de preek. 

Het doel van Koffie en Ontmoeting is het ontmoeten en verbinden van u als gemeente. Om een beter zicht op elkaar te hebben. Een praktische uitwerking van gemeentezijn. Als kerk zijn we een gemeenschap en het is goed om de gelegenheid te creëren elkaar ook daadwerkelijk te ontmoeten. Doordeweeks heeft een ieder zijn drukke agenda en zondagmorgen is een mooi moment om even aandacht te hebben voor elkaar.

Vanaf nu is er standaard om de twee weken Koffie en Ontmoeting; de even weken, voor het eerst weer op zondag 5 mei. In januari 2020 volgt een evaluatie om te kijken hoe het verloopt. Verder willen we vier keer per jaar een vorm van gesprek over de preek initiëren tijdens koffie en ontmoeting. Ook is er rond bijzondere diensten een extra koffie en ontmoeting, denk bijvoorbeeld aan doop-, belijdenis- en kinderdiensten.