Groot loflied op God
Groot loflied op God
Aankomende zondag 5 mei gaat in de middagdienst ds. T. Deelstra uit Krabbendijke voor. Psalm 33 is een groot loflied op God. Het past om dit lied te zingen na Pasen. Bovendien is het ook nog eens Bevrijdingsdag. Maar zijn wij ook de rechtvaardigen, waar deze psalm mee begint? En wat heeft het paard ons te zeggen? Is deze psalm ook op ons van toepassing? De tekst is Psalm 33: 5 - De aarde is vol van de goedertierenheid van de HEERE. De dienst begint om 17.00 uur. Van harte welkom!

De volledige liturgie:

Aanvangslied: Psalm 136: 1, 2 en 3
Stil gebed, votum en groet
Zingen: Gezang 180: 1
Geloofsbelijdenis
Zingen: Gezang 103: 1, 2 en 3
Gebed
Schriftlezing: Psalm 33
Zingen: Psalm 33: 1 en 8
Preek
Zingen: Gezang 62: 1, 2 en 4
Dankgebed en voorbeden
Collecte
Slotzang: Gezang 194: 1 en 4
Zegen