Een bevrijdende boodschap
Een bevrijdende boodschap
Komende zondagochtend, 12 mei,  is kandidaat L.J. Walhout uit Goes te gast. Hij vertelt alvast over deze dienst: “Angst is verstikkend, het verkokert en belemmert het normale functioneren. Ook volgelingen van Jezus hebben hier soms behoorlijk last van. Jezus komt met een angst bevrijdende boodschap. Heilzaam voor ons, voor Nederland en voor de wereld.” De schriftlezing is Johannes 20: 19-23. De volledige liturgie vind je hieronder. Van harte welkom in deze dienst, vanaf 10.00 uur.

Ps. 122: 1 en 2
Votum
Gez. 225: 1 en 2 Liedboek
Wet
Ps. 130: 1 en 2
Gebed
Schriftlezing Joh. 20:19-23
Kinderlied
Kindermoment.
Kinderen gaan naar de kinderkerk.
Gezang 477: 1 en 2 (Liedboek)
Preek
Lied 315: 1, 2 en 3 op Toonhoogte
Dankgebed
Inzameling gaven
Gezang 300: 1 en 5 (Liedboek)
Zegen