Gastpredikant uit Malawi
Gastpredikant uit Malawi
Zondagochtend is ds. Gert van de Pol uit Malawi te gast bij ons. Hij spreekt over Psalm 28. Na de dienst zullen Gert en Rieneke van der Pol tijdens het koffie drinken iets vertellen over hun werk in Malawi. Iedereen van harte welkom om ook daarbij aanwezig te zijn! Rieneke zet zich in Malawi in als verpleegkundige om de palliatieve zorg te verbeteren en uit te breiden. Gert is naar Malawi gekomen om de presbyteriaanse kerk in Noord-Malawi (CCAP Livingstonia) te helpen haar droom werkelijkheid te laten worden: dat in het leven van de plaatselijke gemeenten en van de kerk als geheel interactieve Bijbelstudie een centrale plaats heeft. Aanvang 10.00 uur.

De volledige liturgie:

Welkom en mededelingen

Aanvangslied Psalm 65: 1 en 3
Stil gebed
Groet en bemoediging
Samenzang
Gezang 153: 1 en 2
Genadeverkondiging
Samenzang
Gezang 153: 3 en 4
Wetslezing
Samenzang
Gezang 153: 5
Gebed
Schriftlezing: Psalm 28
Kinderlied en Kindermoment (kinderdienstcommissie)
Samenzang Psalm 28: 3 en 4
Preek
Samenzang Amazing grace / Op Toonhoogte 182
Gebed/voorbeden
Collecte
Slotzang Op Toonhoogte 214 Zegen