Middagdienst van zondag 2 juni
Middagdienst van zondag 2 juni
Gastpredikant in de middagdienst van zondag 2 juni is ds. Reehorst. De liturgie vind je hieronder. Iedereen is van harte welkom vanaf 17.00 uur. Aanvangslied Psalm 27: 1, 6 en 7
Votum en Groet
Stil Gebed
Zingen Psalm 47
Geloofsbelijdenis
Zingen Gezang 73:1
Gebed om verlichting van de Heilige Geest
Schriftlezingen: Johannes 14
Zingen Psalm 138: 1 ,3 en 4
Verkondiging
Zingen Gezang 75
Dankgebed en voorbeden
Collecten
Zingen Gezang 87
Zegen