Nog dichterbijer dan dichtbij
Nog dichterbijer dan dichtbij
Met Kerst is God mens geworden. Met Pinksteren, de uitstorting van de Heilige Geest is God in de mens gekomen. De Heilige Geest is God die nog dichterbij komt dan ons eigen hart. Rikkert zingt dat in een liedje als volgt: “Hij is zo dichtbij. Nog dichterbijer dan dichtbij.” Zondag horen we hier meer over in de preek. De tekst die centraal staat is Handelingen 2: 4 - En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest. Thema voor de dienst is ‘Pinksteren: Dichterbijer kan haast niet’. Onze eigen muziekgroep verleent medewerking aan deze dienst. En niet te vergeten: ook de kinderen zingen een liedje. Van harte welkom vanaf 10.00 uur!

De volledige liturgie:
Intochtslied: Psalm 43: 3 en 4
Oth lied 141: 1 en 3
Oth lied 334 Hoe groot zijt Gij.
Kinderlied: Oth lied 564 Zie de zon, zie de maan
Kinderen van de kinderkerk zingen Oth 444 Ik moet weggaan
Psalm 87: 1, 2 en 3
Muziekgroep zingt De wind steekt op en Er komen stromen van zegen.
Psalm 67: 2 en 3
Oth lied 168:3

Schriftlezing: Joel 2: 28 - 32 Handelingen 2: 1 – 13
Tekst: Handelingen 2: 4 En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest