Als een herder...
Als een herder...
Wanneer schapen weiden in de struiken in plaats van de vruchtbare weide, wanneer schapen in plaats van als kudde bijeen verstrooid door de struiken dolen, wanneer de herder afwezig is, hoe zal het dan met de kudde aflopen? Micha bidt daarom om zorg van de Herder. Tekst voor de Avondmaalszondag is Micha 7:14a - Weid Uw volk met Uw staf, de kudde van Uw eigendom.

Het thema van de morgendienst is ‘Als een herder...’ Zie voor de volledige liturgie hieronder. Aanvang 10.00 uur, van harte welkom!

Intochtslied: Oth 368: 1 en 3
Psalm 23: 1 en 2
Psalm 119:66
Kinderlied Oth 531 Jezus is de Goede Herder.
Psalm 80;1, 6 en 7
Gezang 184: 1
Formulier voor HA
Gezang 184: 2
Gezang 184: 3,4 en 5
Oth lied 350: 1 en 2
Antwoord op de zegen: Lied 168:3

Schriftlezingen: Micha 7:7-17 Openb. 7:9-17 Tekst: Micha 7:14a Weid Uw volk met Uw staf, de kudde van Uw eigendom,