Loflied op Gods vergevende liefde
Loflied op Gods vergevende liefde
De kerntekst voor de middagdienst van zondag 30 juni is Micha 7:18 - Wie is een God als U? Die de ongerechtigheid vergeeft, Die voorbijgaat aan de overtreding van het overblijfsel van Zijn eigendom? Hij zal niet voor eeuwig vasthouden aan Zijn toorn, want Hij vindt vreugde in goedertierenheid. Het thema van deze dienst is: Loflied op Gods vergevende liefde. Welkom vanaf 17.00 uur.

De volledige liturgie:
Intochtslied: Psalm 65:1, 2 Lied
Oth 313 Voortgezette viering Avondmaal 
Psalm 113: 2 Bediening
Psalm 113: 3 Schriftlezing
Psalm 86:2, 5
Gezang 169: 1, 4 en 6
Lied Oth 303: 2 en 4
Amen, amen, amen.

Schriftlezingen: Micha 7:18-20; 2 Kor. 5:17-21;