Wie is mijn naaste?
Wie is mijn naaste?
Thema voor de dienst van aankomende zondagmorgen 7 juli is: Wie is mijn naaste? Selectieve liefde, dat is liefde die je toont aan geselecteerde mensen. We zijn snel geneigd om zo onze liefde te tonen. Jezus brengt dit punt ter sprake in de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan. Wie is nu je naaste waar je liefde voor moet hebben? We lezen uit: Jesaja 61: 1-4 en Lukas 10: 25-37. Tijdens de morgendienst zal Debora Molenaar iets vertellen over haar plannen om naar Lesbos te gaan. Debora wil daar gaan werken onder vluchtelingenvrouwen in het kamp Moria. Van harte welkom vanaf 10.00 uur!

De volledige liturgie:

Intochtslied: Psalm 149: 1
Gezang 121: 1 en 2
Oth lied 202: 1 en 2
Kinderlied: Jezus is de Goede Herder
Psalm 72: 4 en 7
Verkondiging
Oth lied 194: 2, 3 en 4
Debora op weg (Debora Molenaar)
Oth lied 141: 1 en 3
Gebed
Psalm 147: 1
Antwoordlied: Oth 168: 3
Schriftlezing: Jesaja 61: 1-4 Lukas 10: 25-37
Kerngedeelte: Lukas 10: 33-34 Maar een Samaritaan die op reis was, kwam in zijn buurt, en toen hij hem zag, was hij met innerlijke ontferming bewogen. En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden en goot er olie en wijn op. Hij tilde hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en verzorgde hem.

Thema: Wie is mijn naaste?
1. Aanleiding. 2. Antwoord. 3. Betekenis.

Afbeelding: de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan door G. Monti