Middagdienst van 7 juli
Middagdienst van 7 juli
Op zondag 7 juli is in de middagdienst dominee De Graaf te gast. Hij leest deze middag uit Hooglied 1: 1-8 en Johannes 2: 1-11. Zie voor de volledige liturgie hieronder. Van harte welkom vanaf 17.00 uur.

De volledige liturgie:

Mededelingen
Aanvangslied: Psalm 33:1
Stil gebed, votum en groet
Lied: Psalm 33: 2 en 8
Geloofsbelijdenis
Lied: Gezang 94 (1938)
Gebed
Schriftlezing: Hooglied 1: 1-8 en Johannes 2: 1-11
Lied: OTH Lied 386: 1 en 3 – O grote God die liefde zijt
Prediking
Lied: Gezang 169 (1938)
Gebed
Collecten
Slotzang: Gezang 149 (1938)
Zegen en gezongen Amen