Middagdienst zondag 14 juli
Middagdienst zondag 14 juli
Aankomende zondag is in de middagdienst, vanaf 17.00 uur, ds. Peter Broere te gast. Hij schrijft vooruitblikkend: “In deze dienst willen we stilstaan bij de heiliging van Gods naam. In het derde gebod en in de eerste bede van het Onze Vader gaat het om Gods Naam. Het gaat om veel meer dan grote knopen en stopwoordjes in onze taal. De drie-enige God heeft zijn Naam verbonden aan het leven van iedere gedoopte christen. Welk getuigenis gaat er van ons leven uit? We lezen Ezechiël 36:16-32 en vragen ons af waar de eer van Gods naam op het spel staat, wat de Here van ons verwacht en wat Hij zelf zal doen om zijn naam te heiligen.” Van harte welkom!

De volledige liturgie:

Mededelingen Psalm 99:1,2,3
Stil gebed
Votum en groet
Psalm 99:8 De Apostolische Geloofsbelijdenis (gelezen)
Lied 337:1,2 (NOTH)
Wij knielen voor uw zetel neer
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Schriftlezing: Ezechiël 36:16-32 Lied 295 (NOTH)
Vernieuw Gij mij Verkondiging Lied 269:1,2 (NOTH)
Doorgrondt mijn hart
Dankgebed en voorbeden
Collecte
Gezang 149 (1938)
Zegen (3x gezongen ‘Amen’)