Psalm 51 centraal in middagdienst van 28 juli
Psalm 51 centraal in middagdienst van 28 juli
Aankomende zondagmiddag, 28 juli, is ds. Sparreboom te gast. Hij preekt over “Ik geloof de vergeving van zonden”, in combinatie met “Schep, o God, een zuiver hart in mij, vernieuw mijn geest, maak mij standvastig, verban mij niet uit uw nabijheid, neem uw Heilige Geest niet van mij weg. Red mij, geef mij de vreugde van vroeger, de kracht van een sterke geest.” (Psalm 51: 12-14). Van harte welkom vanaf 17.00 uur!

De volledige liturgie:
Psalm 32: 1 en 3
Stil gebed
Votum en groet
Psalm 130: 1,2 en 3
Gebed
Schriftlezing Psalm 51
Psalm 51
Lezing Heidelberger Catechismus Zondag 21 v/a 56
Psalm 51: 4 en 5
Preek
NH’38 Gezang 174:1,2,3 en 4
Geloofsbelijdenis NH’38
Gezang 153:1,2,3,4 en 5
Gebed
Collecte
NH ’38 Gezang 138: 1, 5 en 7
Zegen