Welkom in de morgendienst!
Welkom in de morgendienst!
Zondagmorgen 4 augustus is dominee Van Asselt bij ons te gast. Hij leest deze morgen uit Deuteronomium 32 en Mattheus 28. Verder staan de volgende liederen op de liturgie:

Psalm 66: 3,5
Gezang 231: 1,2
Gezang 326 : 1,2,5.
Kinderlied:OTH 426 en kindermoment
Kinderen gaan naar de kinderkerk
Gezang 434: 1,2,5.
Preek
Gezang 459: 1,3,4,8.
Slotlied: Psalm 81 : 1,8.

Van harte welkom vanaf 10.00 uur! Er is creche voor de kleinste kinderen tot 4 jaar en kinderkerk voor de groepen 1 tot en met 4.