Gebed om wijsheid en groei
Gebed om wijsheid en groei
Je bent ook nog niets veranderd. Na meer dan dertig jaar kom je een oude schoolvriend tegen. Je vindt het leuk als hij dan zegt: je bent ook nog niets veranderd. Blijkbaar ben je niet veel ouder geworden en zie je er goed uit. Dat is een mooi compliment! In het geloof is dat geen compliment. Als je Gods liefde hebt leren kennen, als je weet dat Christus je
heeft verlost en eeuwig leven geeft, dan kun je niet dezelfde blijven. We lezen uit Lukas 13: 6-9 en Kolossenzen 1:1-14.

Tijdens deze dienst zal Debora Molenaar afscheid van ons nemen. Ze hoopt voor minimaal één jaar op Lesbos te gaan werken onder vluchtelingen. Tijdens deze dienst geven we haar Gods zegen mee. Van harte welkom in deze dienst, aanvang 10.00 uur.

De volledige liturgie:


intochtslied: Gezang 265: 1 en 2
Psalm 1: 1 en 2
Wet en evangelie
Gezang 166: 2 en 4
Kinderlied: ‘k Heb Jezus nodig
Kindermoment
Psalm 67: 2 en 3
Verkondiging
Lied Oth 141: 1, 2 en 3
Zegen en gebed voor Debora Molenaar
Lied Oth 159: 1 - 4
Gebed, voorbede – stilgebed – Onze Vader
Psalm 148: 4 en 6
Antwoordlied Oth 168:3


Schriftlezing: Lukas 13: 6-9 Kolossenzen 1:1-14

Tekst: Kolossenzen 1: 9-11 9Daarom houden ook wij niet op, vanaf de dag dat wij het gehoord hebben, voor u te bidden en te smeken dat u vervuld mag worden met de kennis van Zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht, 10zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig, Hem in alles behaagt, in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God, 11terwijl u met alle kracht bekrachtigd wordt, overeenkomstig de sterkte van Zijn heerlijkheid, om met blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen.

Thema: Gebed om wijsheid en groei.