Middagdienst van 11 augustus
Middagdienst van 11 augustus
Zondagmiddag 11 augustus is ds. Herman Meijer bij ons te gast. Met lezingen uit Jesaja 44, de eerste vier verzen, en de eerste drie verzen van Jesaja 55. En Johannes 4: 4 tot en met 30. Van harte welkom vanaf 17.00 uur. De volledigeg liturgie± Inleidend orgelspel.
Afkondiging.
Zingen voorzang: Psalm 43 vers 3 en 4.
Stil gebed.
Votum en bedegroet.
Zingen: Psalm 42 vers 1 en 5.
Lezing 12 artikelen.
Zingen: Heer, U bent mijn Leven (OTH 190 vers 1, 2, 3 en 4.)
Gebed: Verlichting om de Heilige Geest.
Lezen: Jesaja 44 vers 1 tot en met 4 en Jesaja 55 vers 1 tot en met 3, En Johannes 4 vers 4 tot en met vers 30.
Zingen: Psalm 138 vers 1 en 4.
Preek.
Zingen: Als een hert dat verlangt naar water (OTH 16).
Gebed: Dankgebed en voorbede met stiltemoment en Onze Vader.
Collecte.
Zingen: De Rivier (OTH 239), staand
Zegen (2 Korinthe 13).
Gezongen Amen.