Morgendienst van 18 augustus
Morgendienst van 18 augustus
Zondagmorgen 18 augustus is ds. De Jonge bij ons te gast. Met lezingen uit Openbaring, hoofdstuk 14 vers 1 tot 7 en 12 tot 13. Zie onder voor de liederen die op de liturgie staan. Iedereen is van harte welkom in deze dienst, die om 10.00 uur begint.

Psalm 122 1 (na de mededelingen)
Psalm 122 : 3 (na votum en groet)
Psalm 79 : 3 en 5 na de Wet des Heren)
Gezang 113 : 1, 2 en 3 (na de Schriftlezing)
Psalm 98 : 1 en 2 (na de preek)
Gezang 41 : 1, 5, 6 en 12 (slotzang)

Schriftlezing: Openbaring 14 : 1 – 7 en 12-13