Het mysterie is onthuld
Het mysterie is onthuld
Een prikkelend thema heeft de dienst van zondagmiddag 18 augustus, namelijk: Het mysterie is onthuld. Dominee Molenaar blikt vooruit: “Een oude schatkaart, wie wil die niet ontdekken? Als je de kaart begrijpt kan die je naar een begraven schat leiden, die al jarenlang of misschien wel eeuwenlang verborgen was. Je zou rijker zijn dan je ooit had kunnen dromen. Aan het einde van Kolossenzen 1 heeft Paulus het over Gods geheime plan; een plan dat - als een kaart in een gesloten en stoffige kast - eeuwenlang en generaties lang verborgen is geweest.” Wees welkom vanaf 17.00 uur! De volledige liturgie vind je hieronder.

Intochtslied: psalm 67: 1 en 3 :
Psalm 25: 2 en 4
Gezang 149: 1 en 2
Gezang 89: 2, 3 en 4
Lied 115: 1, 2 en 3
Psalm 68: 12
Antwoordlied: 415: 3

Schriftlezing: Psalm 86 en Kolossenzen 1:24-2-3

Tekst: Kolossenzen 1:25-27 25 Daarvan ben ik een dienaar geworden, overeenkomstig de taak in de dienst van God, die mij met het oog op u gegeven is om het Woord van God te vervullen, 26namelijk het geheimenis, dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, maar nu geopenbaard is aan Zijn heiligen. 27Aan hen heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimenis onder de heidenen: Christus onder u, de hoop op de heerlijkheid.

Thema: Het mysterie is onthuld.