Je bent gedoopt!
Je bent gedoopt!
Eindelijk is het zover, met een pennenstreek zet je je handtekening onder het koopcontract. Het geld wordt overgedragen en jij ontvangt de sleutels en de papieren. Je bent de nieuwe eigenaar van die mooie snelle auto. Een contract is een schriftelijke of mondelinge afspraak tussen twee of meer partijen. Wanneer je een contract afsluit moet je bepaalde prestaties leveren, of heb je recht op prestaties. Zondagmorgen worden twee kinderen van de gemeente gedoopt, maar wat heeft dopen nu te maken met het sluiten van een contract? Daar horen we zondag meer over. Thema voor de preek is: Je bent gedoopt! We lezen uit: Genesis 12: 1-10 en Kolossenzen 2: 6-15. Van harte welkom vanaf 10.00 uur.

De volledige liturgie:
Intochtslied: gezang 268: 1 en 3
Votum en groet
Psalm 146: 1 en 3
Wet en de belofte van uit evangelie
Antwoord op wet en evangelie: Gezang 153: 3 en 4
Gebed bij de opening van de Schriften
Schriftlezing Kinderlied: OTH 498
Lezing formulier voor bediening heilige doop.
Bij binnendragen: Lied Oth 468: 1 en 2
Kindermoment rond doopvont
Na de doop: Psalm 134: 3 + lofprijzing
Overhandiging kinderbijbel
Dankgebed
Voor verkondiging: Psalm 105: 1 en 3
Kinderen gaan naar kinderkerk
Verkondiging Antwoord op de verkondiging: Oth 189
Slotlied: Oth 350 1 en 2
Antwoordlied op deze zegen: OtH 168: 3

Schriftlezing: Genesis 12: 1-10 Kolossenzen 2: 6-15

Tekst: Kolossenzen 2 10En u bent volmaakt geworden in Hem, Die het Hoofd is van iedere overheid en macht. 11In Hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, door het uittrekken van het lichaam van de zonden van het vlees, door de besnijdenis van Christus. 12U bent immers met Hem begraven in de doop, waarin u ook met Hem bent opgewekt, door het geloof van de werking van God, Die Hem uit de doden heeft opgewekt.

Thema: Je bent gedoopt!