Middagdienst van 1 september
Middagdienst van 1 september
Aankomende zondag, 1 september, gaat in de middagdienst ds. Klink uit Marken bij ons voor. Het thema van de verkondiging is deze middag: Levendig of Levend. Met lezingen uit Lukas en Openbaring. Zie voor de volledige liturgie hieronder. Van harte welkom vanaf 17.00 uur!   Intredepsalm: Psalm 100 vers 3 en 4 (OB).
Stil gebed.
Bemoediging.
Groet.
Lied 248 ‘O Heer die onze Vader zijt’, couplet 1 en 4.
Gebed om de verlichting van de heilige Geest.
Eerste Schriftlezing: Lukas 12,35-40.
Tweede Schriftlezing: Openbaring 3,1-6.
Halleluja-lied: Gezang 214 ‘Ach, blijf met uw genade’, couplet 1-6.
Verkondiging: ‘Levendig of Levend’.
Psalm 139 vers 1 en 14.
Geloofsbelijdenis.
Gezang 113 ‘Heugelijke tijding’, couplet 1 en 5.
Gebeden en gaven Inzameling van de gaven.
Dankzegging.
Zending en zegen
Slotlied: Gezang 281 ‘De dag door uwe gunst ontvangen’, couplet 1 - 4.
Zegen. Gezongen ‘amen’.